Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van 570 surplus van Aevitae.
Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende verzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een basisverzekering vergoedt niet alle kosten. U kunt deze kosten verzekeren met een aanvullende verzekering. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit. Een basisverzekering is verplicht. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijgt u vergoed? Dat leest u in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Fysiotherapie

U krijgt een volledige vergoeding voor fysiotherapie, oefentherapie (cesar of mensendieck) en manuele therapie.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal zorgverleners.

Brillen en contactlenzen

U krijgt een vergoeding voor brillen en contactlenzen op sterkte. Wij vergoeden maximaal € 95 per 2 jaar.

Vergoeding wettelijke eigen bijdragen

In de basisverzekering betaalt u voor sommige zorg een deel van de kosten zelf. Deze eigen bijdrage is verplicht volgens de wet.

Krijgt u een rekening voor deze eigen bijdrage? Dan vergoeden wij:

  • Geneesmiddelen: maximaal € 250 per jaar.
  • Orthopedische schoenen voor verzekerden tot 16 jaar: maximaal € 25.
  • Orthopedische schoenen voor verzekerden vanaf 16 jaar: maximaal € 50.
  • Pruiken: maximaal € 70 per pruik.

Dieetadvisering

Wij vergoeden de kosten van dieetadvisering door een diëtist tot maximaal € 230 per jaar. Deze vergoeding is een aanvulling op de vergoeding vanuit uw basisverzekering.

Oedeemtherapie

Wij vergoeden oedeemtherapie volledig. U kunt hiervoor terecht bij een oedeemtherapeut of een fysiotherapeut.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal zorgverleners.

Eenvoudige loophulpmiddelen

U krijgt een volledige vergoeding voor aanschaf of bruikleen van: een vierpoot wandelstok, looprek, rollator en krukken.

Extra informatie

Voor deze vergoeding heeft u een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig.

Epilatie

U krijgt een vergoeding voor epilatie in het gezicht/hals van vrouwen. Wij vergoeden 100% van iedere rekening tot maximaal € 570 per jaar.

U kunt hiervoor terecht bij een huidtherapeut of schoonheidsspecialist.

Extra informatie

Voor deze zorg heeft u vooraf een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig.

Sport Medisch Onderzoek

Wij vergoeden sportmedisch onderzoek en sportkeuringen in een sportmedische instelling maximaal € 115 per jaar.

De sportmedische instelling moet erkend zijn en voldoen aan de eisen van de Federatie Sport Medische Instellingen.

Extra informatie

Er ligt geen zorgvraag aan ten grondslag.

Wat is niet verzekerd?

  • Vergoedt de basisverzekering uw zorg? Dan vergoedt de aanvullende verzekering deze niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zorg die wel verzekerd is, vergoeden wij niet altijd helemaal. Dit noemen we dekkingsbeperkingen. Hieronder staat welke dekkingsbeperkingen er zijn.

Stuurt de zorgverlener voor uw zorg een veel hogere rekening dan de meeste andere zorgverleners? Dan vergoeden wij maximaal het tarief dat in Nederland normaal is voor deze zorg.

Heeft uw zorg, geneesmiddel of hulpmiddel niet de kwaliteit die wij voor u willen? Dan vergoeden wij deze niet volledig.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten. Hebben wij geen afspraak met uw zorgverlener? Dan vergoeden wij de kosten niet volledig.

Wilt u naar een zorgverlener waarmee wij afspraken hebben? U vindt deze op onze zorgvinder.

Extra informatie

Uw kosten bij een zorgverlener waar wij geen afspraken mee hebben:

  • Gaat u naar een fysiotherapeut waar wij geen afspraken mee hebben? Dan vergoeden we 80% van de kosten.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw huishouden (zoals een adreswijziging, geboorte, scheiding of overlijden)? Geef dat aan ons door. Dat kan via e-mail of per post.

Ontvangt u een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. Dat kan via de mijn omgeving of per post.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. U kunt kiezen hoe u betaalt. Per maand of per jaar. Betalen kan via automatische afschrijving. Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten. Betaalt u niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Extra informatie

Overstapservice: meldt u zich uiterlijk 31 december aan bij een andere zorgverzekeraar? Dan zorgt uw nieuwe zorgverzekeraar dat uw verzekering bij ons stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.