Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van Business Care 2 van Aevitae.
Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende verzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een basisverzekering vergoedt niet alle kosten. U kunt deze kosten verzekeren met een aanvullende verzekering. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit. Een basisverzekering is verplicht. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijgt u vergoed? Dat leest u in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Fysiotherapie

U krijgt een vergoeding voor fysiotherapie en oefentherapie (cesar of mensendieck). Wij vergoeden maximaal 30 behandelingen per jaar.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Dieetadvisering

U krijgt een vergoeding voor de zorg van een diëtist met een medisch doel. Wij vergoeden maximaal € 500 per jaar.

Deze vergoeding geldt als aanvulling op de vergoeding voor de diëtist vanuit uw basisverzekering

Extra informatie

Voor deze vergoeding heeft u een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts, tandarts, medisch specialist of kaakchirurg nodig.

Preventie

Een budget van € 750 per jaar voor preventie. Vanuit dit budget vergoeden wij:

 • preventieve cursussen zoals een EHBO cursus of een reanimatiecursus.
 • gewichtsconsulent
 • gezondheidstest
 • griepvaccinatie
 • incontinentiebegeleiding
 • sport medisch onderzoek
 • medische keuring rijbewijs
 • preventieve vaccinaties
 • overgangsconsulent
 • stoppen met roken

Extra informatie

Per vergoeding gelden aparte voorwaarden. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden.

Gezondheidstest

We vergoeden éénmaal per 2 jaar de basis of de uitgebreide gezondheidstest.

Seksuologische zorg

U krijgt een vergoeding voor de zorg die u ontvangt van een seksuoloog. Voor seksuologische zorg vergoeden wij maximaal € 500 per jaar.

De seksuoloog moet lid zijn van de Nederlandse vereniging voor seksuologie (NVVS).

Extra informatie

Voor deze vergoeding heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.

Taxivervoer

Wij vergoeden maximaal € 350 per kalender voor taxivervoer tussen de woon- of verblijfplaats van de verzekerde en de werklocatie voorzover vervoer per openbaar vervoer of eigen auto wegens medische redenen niet mogelijk is.

Extra informatie

Het vervoer wordt uitgevoerd door een vervoerder met wie de zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten en op verwijzing van de bedrijfsarts.

Huishoudelijke ondersteuning

We vergoeden huishoudelijke ondersteuning eenmaal per jaar tot ten hoogste 30 uur. De zorg wordt in overleg met u ingepland. Dit gebeurt vooraf voor de periode van maximaal 10 weken. U krijgt hulp in blokken van minimaal 3 uur per dag. Dit betekent dat u in deze periode maximaal tien keer hulp krijgt bij het huishouden (3 uur per blok maal 10 weken is 30 uur in totaal).

Wat is niet verzekerd?

 • Vergoedt de basisverzekering uw zorg? Dan vergoedt de aanvullende verzekering deze niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zorg die wel verzekerd is, vergoeden wij niet altijd helemaal. Dit noemen we dekkingsbeperkingen. Hieronder staat welke dekkingsbeperkingen er zijn.

Heeft uw zorg, geneesmiddel of hulpmiddel niet de kwaliteit die wij voor u willen? Dan vergoeden wij deze niet volledig.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met fysiotherapeuten. Hebben wij geen afspraak met uw zorgverlener? Dan vergoeden wij maximaal het gecontracteerde tarief. Kosten boven het gecontracteerde tarief betaalt u zelf.

Wilt u naar een zorgverlener waarmee wij afspraken hebben? U vindt deze op onze zorgvinder.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw huishouden (zoals een adreswijziging, geboorte, scheiding of overlijden)? Geef dat aan ons door. Dat kan via e-mail of per post.

Ontvangt u een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. Dat kan via de mijn omgeving of per post.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. U kunt kiezen hoe u betaalt. Per maand of per jaar. Betalen kan via automatische afschrijving. Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten. Betaalt u niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Extra informatie

Overstapservice: meldt u zich uiterlijk 31 december aan bij een andere zorgverzekeraar? Dan zorgt uw nieuwe zorgverzekeraar dat uw verzekering bij ons stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae, t.a.v. Polisbeheer Zorg, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.