Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van de Aanvullende verzekering CAR werknemer van Aevitae.
Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende verzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een basisverzekering vergoedt niet alle kosten. U kunt deze kosten verzekeren met een aanvullende verzekering. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit. Een basisverzekering is verplicht. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijgt u vergoed? Dat leest u in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Fysiotherapie

U krijgt een volledige vergoeding voor fysiotherapie en oefentherapie (cesar of mensendieck).

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Extra informatie

De zorg mag verleend worden door een (kinder)fysiotherapeut, manueel therapeut, oedeemtherapeut, bekkenfysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck.

Ergotherapie

Wij vergoeden de kosten van een ergotherapeut, als aanvulling op de vergoeding vanuit de basisverzekering. Wij vergoeden deze kosten 100% tot maximaal 10 uur per jaar.

Extra informatie

Om van deze vergoeding gebruik te maken heeft u een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of behandelend specialist nodig.

Bewegingstherapie

Bewegingstherapieën vergoeden wij 100%. Onder bewegingstherapieën verstaan wij chiropractie, osteopatie, haptotherapie, Egg Shell therapie, craniosacraaltherapie, antroposofische therapie en adem- en ontspanningstherapie (AOT) volgens de methode Van Dixhoorn.

Extra informatie

Deze zorg mag verleend worden door een chiropractor (D.C., Bsc, Msc), osteopaat (MRO, DO-MRO), haptotherapeut, manueel therapeut E.S., craniosacraaltherapeut, antroposofisch therapeut of adem- en ontspanningstherapeut.

Seksuologische zorg

Wij vergoeden maximaal 4 zittingen per jaar, maximaal € 60 per zitting. Onder seksuologische zorg verstaan wij medisch noodzakelijke zorg van een seksuoloog gericht op intimiteit, erotiek, vruchtbaarheid, geboorteregeling, seksuele functies, ethiek en relatie- en partnertherapie.

Extra informatie

Voor deze vergoeding heeft u een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts nodig.

Steunzolen

Voor verzekerden vanaf 16 jaar:
U krijgt een vergoeding van 100% voor steunzolen, een keer per 2 jaar. Onder steunzolen verstaan wij inlegzolen die de gewrichten, banden en kapsels van de voet ondersteunen.De steunzolen mogen geleverd worden door:
• een orthopedisch schoenmaker;
• een orthopedisch instrumentenmaker;
• een orthesemaker;
• een podotherapeut;
• een registerpodoloog (aangesloten bij Stichting LOOP).

Extra informatie

Voor deze vergoeding heeft een verwijzing van uw huisarts, medisch specialist of podotherapeut nodig.

Loophulpmiddelen

U krijgt een volledige vergoeding voor bruikleen of aanschaf van eenvoudige loophulpmiddelen zoals een vierpoot wandelstok, looprek, rollator en krukken.

Extra informatie

Voor deze vergoeding heeft u een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig.

Sport Medisch Onderzoek

Wij vergoeden sportmedisch onderzoek en sportkeuringen in een sportmedische instelling. Wij vergoeden maximaal € 200 per 2 jaar.

Extra informatie

De sportmedische instelling moet erkend zijn en voldoen aan de eisen van de Federatie Sport Medische Instellingen. Er ligt geen zorgvraag aan ten grondslag.

Huishoudelijke ondersteuning

Wij vergoeden huishoudelijke ondersteuning tot maximaal 30 uren per jaar. U ontvangt de hulp in een periode van maximaal 10 weken in blokken van minimaal 3 uur per dag.

De huishoudelijke ondersteuning wordt geleverd door een organisatie waarmee wij een overeenkomst hebben.

Extra informatie

Deze vergoeding moet altijd vooraf aangevraagd worden. De aanvraag mag door uw direct leidinggevende of personeelsfunctionaris van uw werkgever worden ingediend.

Wat is niet verzekerd?

  • Vergoedt de basisverzekering uw zorg? Dan vergoedt de aanvullende verzekering deze niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zorg die wel verzekerd is, vergoeden wij niet altijd helemaal. Dit noemen we dekkingsbeperkingen. Hieronder staat welke dekkingsbeperkingen er zijn.

Stuurt de zorgverlener voor uw zorg een veel hogere rekening dan de meeste andere zorgverleners? Dan vergoeden wij maximaal het tarief dat in Nederland normaal is voor deze zorg.

Heeft uw zorg, geneesmiddel of hulpmiddel niet de kwaliteit die wij voor u willen? Dan vergoeden wij deze niet volledig.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met fysiotherapeuten. Hebben wij geen afspraak met uw zorgverlener? Dan vergoeden wij de kosten niet volledig.

Wilt u naar een zorgverlener waarmee wij afspraken hebben? U vindt deze op onze zorgvinder.

Extra informatie

Uw kosten bij een zorgverlener waar wij geen afspraken mee hebben:

  • Gaat u naar een fysiotherapeut waar wij geen afspraken mee hebben? Dan vergoeden we 80% van de kosten.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw huishouden (zoals een adreswijziging, geboorte, scheiding of overlijden)? Geef dat aan ons door. Dat kan via e-mail of per post.

Ontvangt u een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. Dat kan via de mijn omgeving of per post.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. U kunt kiezen hoe u betaalt. Per maand of per jaar. Betalen kan via automatische afschrijving. Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten. Betaalt u niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Extra informatie

Overstapservice: meldt u zich uiterlijk 31 december aan bij een andere zorgverzekeraar? Dan zorgt uw nieuwe zorgverzekeraar dat uw verzekering bij ons stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae, t.a.v. Polisbeheer Zorg, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice van uw nieuwe verzekeraar.