Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van Container Terminal 4 van Aevitae.
Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende verzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een basisverzekering vergoedt niet alle kosten. U kunt deze kosten verzekeren met een aanvullende verzekering. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit. Een basisverzekering is verplicht. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijgt u vergoed? Dat leest u in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Brillen en contactlenzen

U krijgt een vergoeding voor brillen en contactlenzen op sterkte. Wij vergoeden maximaal € 95 per 2 jaar.

Alternatieve zorg

U krijgt van elke rekening voor alternatieve behandelingen een vergoeding. Zoals homeopathie, chiropractie en acupunctuur.

Deze vergoeding geldt ook voor alternatieve geneesmiddelen.

Wij vergoeden maximaal € 500 per jaar met maximaal € 50 per behandeldag.

Extra informatie

Vergoed worden de kosten van door Vektis geregistreerde homeopathische en antroposofische geneesmiddelen. Het geneesmiddel moet zijn voorgeschreven door een arts of alternatief zorgverlener en moet zijn geleverd door een apotheek of apotheekhoudend arts.

Orthodontie

U krijgt van elke rekening voor orthodontie een vergoeding van 100%.

Extra informatie

De kosten van vervanging of reparatie na onzorgvuldig gebruik worden niet vergoed.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Heeft u spoedeisende zorg in het buitenland nodig? Dan krijgt u een extra vergoeding, bovenop de basisverzekering. U krijgt deze vergoeding alleen als u tijdelijk in het buitenland bent voor maximaal 365 dagen.

Extra informatie

Voor spoedeisende tandheelkundige hulp in het buitenland vergoeden wij € 275 per jaar.

Bevalling en kraamzorg

Kraamzorg
Krijgt u kraamzorg? Dan betaalt u een wettelijke eigen bijdrage in de basisverzekering. [Deze aanvullende verzekering vergoedt 100% van de wettelijke eigen bijdrage.

Als u zelf de kraamzorg regelt vergoeden wij € 80 per dag tot € 500 in totaal.

Extra informatie

Ook vergoeden we: kraampakket en bewakingsapparatuur ter voorkoming wiegendood.

Vergoeding wettelijke eigen bijdragen

In de basisverzekering betaalt u voor sommige zorg een deel van de kosten zelf. Deze eigen bijdrage is verplicht volgens de wet.

Krijgt u een rekening voor deze eigen bijdrage? Dan vergoeden wij deze volledig voor ziekenvervoer en anti-decubitusmateriaal. Wij vergoeden tot maximaal € 70 per jaar voor de eigen bijdrage voor een pruik. Wij vergoeden tot maximaal € 250 per jaar voor de eigen bijdrage voor geneesmiddelen.

Huidbehandelingen

Wij vergoeden de volgende huidbehandelingen:

  • acnetherapie: maximaal € 115 per jaar;
  • camouflagetherapie: maximaal € 193, daarna 75% voor leskosten en benodigde lesmaterialen;
  • epilatie in het gezicht: maximaal € 570 eenmalig tijdens de looptijd van de verzekering.

Extra informatie

U heeft een verwijzing van de huisarts of huidarts nodig. De behandelingen worden uitgevoerd door een huidtherapeut of een schoonheidsspecialist.

Wat is niet verzekerd?

  • Vergoedt de basisverzekering uw zorg? Dan vergoedt de aanvullende verzekering deze niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zorg die wel verzekerd is, vergoeden wij niet altijd helemaal. Dit noemen we dekkingsbeperkingen. Hieronder staat welke dekkingsbeperkingen er zijn.

Stuurt de zorgverlener voor uw zorg een veel hogere rekening dan de meeste andere zorgverleners? Dan vergoeden wij maximaal het tarief dat in Nederland normaal is voor deze zorg.

Heeft uw zorg, geneesmiddel of hulpmiddel niet de kwaliteit die wij voor u willen? Dan vergoeden wij deze niet volledig.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw huishouden (zoals een adreswijziging, geboorte, scheiding of overlijden)? Geef dat aan ons door. Dat kan via e-mail of per post.

Ontvangt u een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. Dat kan via de mijn omgeving of per post.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. U kunt kiezen hoe u betaalt. Per maand of per jaar. Betalen kan via automatische afschrijving. Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten. Betaalt u niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Extra informatie

Overstapservice: meldt u zich uiterlijk 31 december aan bij een andere zorgverzekeraar? Dan zorgt uw nieuwe zorgverzekeraar dat uw verzekering bij ons stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae, t.a.v. Polisbeheer Zorg, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice van uw nieuwe verzekeraar.