Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van Mix Top 1 van Aevitae.
Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende verzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een basisverzekering vergoedt niet alle kosten. U kunt deze kosten verzekeren met een aanvullende verzekering. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit. Een basisverzekering is verplicht. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijgt u vergoed? Dat leest u in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Fysiotherapie

U krijgt een volledige vergoeding voor fysiotherapie, oefentherapie (cesar of mensendieck), oedeemtherapie/manuele therapie en ergotherapie.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Gezondheidscheck

U krijgt een vergoeding voor een gezondheidscheck en voor advies over hoe u gezonder kunt leven. Wij vergoeden maximaal eenmaal een basis of uitgebreide test per jaar.

Sportmedisch advies

U krijgt een vergoeding voor advies door een sportarts. Dat is een arts die alles weet over gezond sporten. En hoe je blessures voorkomt. Wij vergoeden maximaal € 200 per 2 jaar. Deze vergoeding geldt voor sportmedisch onderzoek en sportkeuring.

Huishoudelijke ondersteuning

U krijgt een vergoeding bij tijdelijke uitval met als gevolg verzuim van u als werknemer door ziekte, een ongeval van u of uw partner waarbij herstel binnen drie maanden te verwachten is.

Wij vergoeden eenmaal maximaal 30 uur per jaar.

Extra informatie

Bij ons aan te vragen door uw leidinggevende of een personeelsfunctionaris.

Taxivervoer

U krijgt een vergoeding voor taxivervoer tussen uw woon- en verblijfplaats en uw werklocatie voor zover vervoer per openbaar vervoer om medische redenen niet mogelijk is. Wij vergoeden maximaal € 250 per jaar.

Extra informatie

De aanvraag wordt door uw leidinggevende of personeelsfunctionaris gedaan.

Dieetadvisering

U krijgt een vergoeding voor boorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten zoals diëtisten die plegen te bieden. Wij vergoeden maximaal 8 behandelingen per jaar.

Seksuologische zorg

We vergoeden zorg door een seksuoloog die zich richt op het vakgebied van de seksuologie tot ten hoogste 4 consulten per jaar tot maximaal € 60 per consult.

Griepvaccinatie

Wij vergoeden de kosten van een griepvaccinatie. In overleg met de werkgever wordt eenmaal per jaar een datum afgesproken waarop de verzekerde werknemers gevaccineerd kunnen worden.

Wat is niet verzekerd?

  • Vergoedt de basisverzekering uw zorg? Dan vergoedt de aanvullende verzekering deze niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zorg die wel verzekerd is, vergoeden wij niet altijd helemaal. Dit noemen we dekkingsbeperkingen. Hieronder staat welke dekkingsbeperkingen er zijn.

Heeft uw zorg, geneesmiddel of hulpmiddel niet de kwaliteit die wij voor u willen? Dan vergoeden wij deze niet volledig.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten. Hebben wij geen afspraak met uw zorgverlener? Dan vergoeden wij de kosten niet volledig.

Wilt u naar een zorgverlener waarmee wij afspraken hebben? U vindt deze op onze zorgvinder.

Extra informatie

Uw kosten bij een zorgverlener waar wij geen afspraken mee hebben:

  • Gaat u naar een fysiotherapeut waar wij geen afspraken mee hebben? Dan vergoeden we 80 % van de kosten.

Toestemming of verwijzing

Voor sommige zorg heeft u een verwijzing van een zorgverlener nodig. Of toestemming van ons. Heeft u geen verwijzing of toestemming, dan krijgt u geen vergoeding. Het gaat om taxivervoer en huishoudelijke ondersteuning.

Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw huishouden (zoals een adreswijziging, geboorte, scheiding of overlijden)? Geef dat aan ons door. Dat kan via e-mail of per post.

Ontvangt u een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. Dat kan via de mijn omgeving of per post.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. U kunt kiezen hoe u betaalt. Per maand of per jaar. Betalen kan via automatische afschrijving. Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten. Betaalt u niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Extra informatie

Overstapservice: meldt u zich uiterlijk 31 december aan bij een andere zorgverzekeraar? Dan zorgt uw nieuwe zorgverzekeraar dat uw verzekering bij ons stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.