Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van de Smurfit Kappa Vitaal module van Aevitae.
Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende verzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een basisverzekering vergoedt niet alle kosten. U kunt deze kosten verzekeren met een aanvullende verzekering. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit. Een basisverzekering is verplicht. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijgt u vergoed? Dat leest u in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Fysiotherapie

U krijgt een vergoeding voor fysiotherapie, oefentherapie (cesar of mensendieck) en oedeemtherapie/manuele therapie. Wij vergoeden alle behandelingen.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Voetzorg

De aanschaf- of reparatiekosten van steunzolen. U krijgt van elke rekening een vergoeding van 100%, eens per 2 jaren.

Extra informatie

Deze vergoeding geldt voor verzekerden vanaf 16 jaar.

Mantelzorg

U krijgt een vergoeding voor de tijdelijke vervanging van uw mantelzorger. Wij vergoeden maximaal € 1.500 per kalenderjaar.

Een mantelzorgmakelaar regelt voor u zaken in de zorg. Wij vergoeden een mantelzorgmakelaar die regeltaken overneemt volledig.

Gezondheidscheck

U krijgt een vergoeding voor een preventief medisch onderzoek om aandoeningen als hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2 en chronische nierschade op tijd te ontdekken. Wij vergoeden maximaal € 75 per 3 jaar.

Gewichtsconsulent

Bij MyDailyLifestyle kunt u een programma volgen om ‘Weer op uw gewicht’ te komen. U kunt in plaats daarvan ook kiezen voor consulten bij een (sport)diëtist. Wij vergoeden maximaal € 290 jaar.

Extra informatie

Gaat u met een medisch doel naar de diëtist? Dan worden de kosten vergoed uit de basisverzekering.

Taxivervoer

U krijgt een vergoeding voor taxivervoer tussen woon- en werklocatie als u hier om medische redenen tijdelijk op aangewezen bent. Wij vergoeden maximaal € 350 per jaar.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

De bedrijfsmaatschappelijk werker leert u om te gaan met problemen en/
of helpt u om deze op te lossen door bijvoorbeeld:

  • psychosociale hulpverlening;
  • consultaties;
  • het signaleren van problemen en misstanden;
  • het geven van informatie en advies;
  • begeleiding en advies bij arbeidsverhoudingen.

Wij vergoeden maximaal € 900 per jaar.

Extra informatie

De zorg wordt geleverd via het 5-gesprekkenmodel van Gimd.

Slaapcursus

U krijgt een vergoeding voor de online cursus ‘Somnio Compact’ van Somnio, waarbij u online professioneel advies en praktische oplossingen krijgt om beter te slapen. Wij vergoeden maximaal € 177 per jaar.

Wat is niet verzekerd?

  • Vergoedt de basisverzekering uw zorg? Dan vergoedt de aanvullende verzekering deze niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zorg die wel verzekerd is, vergoeden wij niet altijd helemaal. Dit noemen we dekkingsbeperkingen. Hieronder staat welke dekkingsbeperkingen er zijn.

Stuurt de zorgverlener voor uw zorg een veel hogere rekening dan de meeste andere zorgverleners? Dan vergoeden wij maximaal het tarief dat in Nederland normaal is voor deze zorg.

Heeft uw zorg, geneesmiddel of hulpmiddel niet de kwaliteit die wij voor u willen? Dan vergoeden wij deze niet volledig.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten. Hebben wij geen afspraak met uw zorgverlener? Dan vergoeden wij de kosten niet volledig.

Wilt u naar een zorgverlener waarmee wij afspraken hebben? U vindt deze op onze zorgvinder.

Extra informatie

Uw kosten bij een zorgverlener waar wij geen afspraken mee hebben:

  • Gaat u naar een fysiotherapeut waar wij geen afspraken mee hebben? Dan vergoeden we 80% van de kosten.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw huishouden (zoals een adreswijziging, geboorte, scheiding of overlijden)? Geef dat aan ons door. Dat kan via e-mail of per post.

Ontvangt u een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. Dat kan via de mijn omgeving of per post.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. U kunt kiezen hoe u betaalt. Per maand of per jaar. Betalen kan via automatische afschrijving. Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten. Betaalt u niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Extra informatie

Overstapservice: meldt u zich uiterlijk 31 december aan bij een andere zorgverzekeraar? Dan zorgt uw nieuwe zorgverzekeraar dat uw verzekering bij ons stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.