Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van VCN Tand Start van Aevitae.
Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de tandverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een basisverzekering vergoedt niet alle kosten. U kunt deze kosten verzekeren met een aanvullende verzekering. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit. Een basisverzekering is verplicht. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijgt u vergoed? Dat leest u in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Tandarts

U krijgt een vergoeding voor zorg van de tandarts en mondhygiënist.

U krijgt 100% vergoeding van elke rekening voor:

 • periodieke controle

U krijgt 75% vergoeding van elke rekening voor:

 • vullingen
 • verdovingen
 • gebitsreiniging
 • fotos maken en beoordelen
 • wortelkanaalbehandeling
 • kronen en bruggen
 • kunstgebitten/implantaten die uw basisverzekering niet vergoedt
 • tandvleesbehandelingen

Wij vergoeden maximaal € 350 per jaar.

Extra informatie

Voor deze vergoeding en de vergoeding voor de eigen bijdrage voor de gebitsprothese geldt een totale maximale vergoeding van € 350 per persoon per jaar.

Orthodontie

Verzekerden tot 22 jaar:
U krijgt van elke rekening voor orthodontie een vergoeding van 75%. Wij vergoeden maximaal € 1.500 per persoon. Dit is een totaalbedrag voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent.

Verzekerden van 22 jaar en ouder:
U krijgt van elke rekening voor orthodontie een vergoeding van 75%. Wij vergoeden maximaal € 345 per persoon. Dit is een totaalbedrag voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent.

Vergoeding eigen bijdrage

In de basisverzekering betaalt u voor kunstgebitten een deel van de kosten zelf. Deze eigen bijdrage is verplicht volgens de wet. Wij vergoeden 75% van deze eigen bijdrage voor kunstgebitten € 350 per jaar.

Extra informatie

Voor deze vergoeding en de vergoeding voor de tandarts geldt een totale maximale vergoeding van € 350 per persoon per jaar.

Wat is niet verzekerd?

 • Vergoedt de basisverzekering uw zorg? Dan vergoedt de tandverzekering deze niet.
 • Niet verzekerd zijn: niet nagekomen afspraken, uitwendig bleken van tanden en kiezen, de kosten van een tandtechnieker en/of tandtechnisch laboratorium en tandartsabonnementen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zorg die wel verzekerd is, vergoeden wij niet altijd helemaal. Dit noemen we dekkingsbeperkingen. Hieronder staat welke dekkingsbeperkingen er zijn.

Stuurt de zorgverlener voor uw zorg een veel hogere rekening dan de meeste andere zorgverleners? Dan vergoeden wij maximaal het tarief dat in Nederland normaal is voor deze zorg.

Heeft uw zorg, geneesmiddel of hulpmiddel niet de kwaliteit die wij voor u willen? Dan vergoeden wij deze niet volledig.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw huishouden (zoals een adreswijziging, geboorte, scheiding of overlijden)? Geef dat aan ons door. Dat kan via e-mail of per post.

Ontvangt u een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. Dat kan via de mijn omgeving of per post.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. U kunt kiezen hoe u betaalt. Per maand of per jaar. Betalen kan via automatische afschrijving. Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten. Betaalt u niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae, t.a.v. Polisbeheer Zorg, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.