Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van XAV 1 van Aevitae.
Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende verzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een basisverzekering vergoedt niet alle kosten. U kunt deze kosten verzekeren met een aanvullende verzekering. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit. Een basisverzekering is verplicht. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijgt u vergoed? Dat leest u in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Fysiotherapie

U krijgt een vergoeding voor fysiotherapie, oefentherapie (cesar of mensendieck) en oedeemtherapie/manuele therapie. Wij vergoeden maximaal 36 behandelingen per jaar.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Sportmedisch advies

U krijgt een vergoeding voor advies door een sportarts. Dat is een arts die alles weet over gezond sporten. En hoe je blessures voorkomt. Wij vergoeden maximaal € 200 per jaar. Deze vergoeding geldt voor advies door een sportarts en sportkeuring in een sportmedische instelling.

Huishoudelijke ondersteuning

U krijgt een vergoeding bij tijdelijke uitval met als gevolg verzuim van u als werknemer door ziekte, een ongeval van u of uw partner waarbij herstel binnen drie maanden te verwachten is.

Wij vergoeden eenmaal per jaar maximaal 30 uur.

Extra informatie

Bij ons aan te vragen door uw leidinggevende of een personeelsfunctionaris.

Taxivervoer

U krijgt een vergoeding voor taxivervoer tussen uw woon- en verblijfplaats en uw werklocatie voor zover vervoer per openbaar vervoer om medische redenen niet mogelijk is. We vergoeden maximaal € 250 per jaar.

Extra informatie

De aanvraag wordt door uw leidinggevende of personeelsfunctionaris gedaan.

Dieetadvisering

U krijgt een vergoeding voor voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten. Wij vergoeden maximaal 8 behandeluren per jaar in aanvulling op de basisverzekering op verwijzing van een (tand)arts of specialist.

Seksuologische zorg

We vergoeden zorg door een seksuoloog die zich richt op het vakgebied van de seksuologie tot ten hoogste 4 consulten per jaar tot maximaal € 60 per consult.

Preventie

Wij vergoeden de kosten van preventieve cursussen en voorlichting die erop gericht zijn de gezondheid te bevorderen en gezondheidsklachten te voorkomen door verbetering van de huidige levensstijl en de kosten van preventieve cursussen en voorlichting die erop gericht zijn te leren omgaan met een ziekte en/of aandoening. Wij vergoeden tot maximaal € 100 per jaar.

Wat is niet verzekerd?

  • Vergoedt de basisverzekering uw zorg? Dan vergoedt de aanvullende verzekering deze niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zorg die wel verzekerd is, vergoeden wij niet altijd helemaal. Dit noemen we dekkingsbeperkingen. Hieronder staat welke dekkingsbeperkingen er zijn.

Heeft uw zorg, geneesmiddel of hulpmiddel niet de kwaliteit die wij voor u willen? Dan vergoeden wij deze niet volledig.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten. Hebben wij geen afspraak met uw zorgverlener? Dan vergoeden wij de kosten niet volledig.

Wilt u naar een zorgverlener waarmee wij afspraken hebben? U vindt deze op onze zorgvinder.

Extra informatie

Uw kosten bij een zorgverlener waar wij geen afspraken mee hebben:

  • Gaat u naar een fysiotherapeut waar wij geen afspraken mee hebben? Dan vergoeden we 80% van de kosten.

Toestemming of verwijzing

Voor sommige zorg heeft u een verwijzing van een zorgverlener nodig. Of toestemming van ons. Heeft u geen verwijzing of toestemming, dan krijgt u geen vergoeding. Het gaat om taxivervoer en huishoudelijke ondersteuning.

Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw huishouden (zoals een adreswijziging, geboorte, scheiding of overlijden)? Geef dat aan ons door. Dat kan via e-mail of per post.

Ontvangt u een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. Dat kan via de mijn omgeving of per post.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. U kunt kiezen hoe u betaalt. Per maand of per jaar. Betalen kan via automatische afschrijving. Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten. Betaalt u niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Extra informatie

Overstapservice: meldt u zich uiterlijk 31 december aan bij een andere zorgverzekeraar? Dan zorgt uw nieuwe zorgverzekeraar dat uw verzekering bij ons stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae, t.a.v. Polisbeheer Zorg, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice van uw nieuwe verzekeraar.