Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van het XAV DMG pakket van Aevitae.
Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende verzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een basisverzekering vergoedt niet alle kosten. U kunt deze kosten verzekeren met een aanvullende verzekering. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit. Een basisverzekering is verplicht. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijgt u vergoed? Dat leest u in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Fysiotherapie

U krijgt een vergoeding voor fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck), ergotherapie en alternatieve bewegingstherapieën. Wij vergoeden maximaal 12 behandelingen per jaar.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Extra informatie

Onder alternatieve bewegingstherapieën verstaan wij: chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S., (ortho)manuele therapie, craniosacraaltherapie, haptotherapie, ontspannings- en ademhalingstherapie van Dixhoorn, antroposofische therapie.

Sport Medisch Onderzoek

U krijgt een vergoeding voor sport medisch onderzoek en sportkeuringen. Wij vergoeden maximaal € 200 per 2 jaar.

Extra informatie

De sportmedische instelling moet erkend zijn en voldoen aan de eisen van de Federatie Sport Medische Instellingen.

Er ligt geen zorgvraag aan ten grondslag.

Huishoudelijke ondersteuning

U krijgt een vergoeding voor huishoudelijke ondersteuning:

  • als u of uw partner tijdelijk uitvalt door ziekte, een ongeval of ziekenhuisopname
  • om uw herstel van een letsel te verbeteren.

U ontvangt de huishoudelijke ondersteuning maximaal 30 uren verspreid in 10 weken. De zorg krijgt u in blokken van minimaal 3 uur per dag.

Een organisatie waarmee wij afspraken hebben voert de ondersteuning uit.

Extra informatie

Deze zorg moet uw direct leidinggevende of personeelsfunctionaris van uw werkgever vooraf voor u aanvragen.

Taxivervoer

U krijgt een vergoeding voor taxivervoer tussen uw woon- of verblijfplaats en uw werklocatie. Wij vergoeden maximaal € 250 per jaar.

Extra informatie

Uw direct leidinggevende of personeelsfunctionaris van uw werkgever moet deze vergoeding vooraf aanvragen. Bij de aanvraag ontvangen wij ook graag een verklaring waarom vervoer met het openbaar vervoer of eigen auto niet mogelijk is.

Seksuologische zorg

U krijgt een vergoeding voor de zorg die een seksuoloog verleent. Hieronder verstaan wij zaken zoals intimiteit, erotiek, vruchtbaarheid, geboorteregeling, seksuele functies, ethiek en relatie- of partnertherapie.

Extra informatie

Voor deze zorg heeft u vooraf een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts nodig.

Dieetadvisering

U krijgt een vergoeding voor de zorg van een diëtist met een medisch doel. Wij vergoeden maximaal 8 behandeluren per jaar.

Deze vergoeding geldt als aanvulling op de vergoeding voor de diëtist vanuit uw basisverzekering.

Overgangsconsulent

U krijgt een vergoeding voor de voorlichting aan en advisering en behandeling van vrouwen in de overgang. Wij vergoeden maximaal 8 consulten met maximaal € 40 per consult. Deze vergoeding geldt voor de gehele looptijd van de verzekering.

U ontvangt de zorg van een overgangsconsulent.

Wat is niet verzekerd?

  • Vergoedt de basisverzekering uw zorg? Dan vergoedt de aanvullende verzekering deze niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zorg die wel verzekerd is, vergoeden wij niet altijd helemaal. Dit noemen we dekkingsbeperkingen. Hieronder staat welke dekkingsbeperkingen er zijn.

Stuurt de zorgverlener voor uw zorg een veel hogere rekening dan de meeste andere zorgverleners? Dan vergoeden wij maximaal het tarief dat in Nederland normaal is voor deze zorg.

Heeft uw zorg, geneesmiddel of hulpmiddel niet de kwaliteit die wij voor u willen? Dan vergoeden wij deze niet volledig.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met fysiotherapeuten. Hebben wij geen afspraak met uw zorgverlener? Dan vergoeden wij de kosten niet.

Wilt u naar een zorgverlener waarmee wij afspraken hebben? U vindt deze op onze zorgvinder.

Extra informatie

Uw kosten bij een zorgverlener waar wij geen afspraken mee hebben:

  • Gaat u naar een fysiotherapeut waar wij geen afspraken mee hebben? Dan vergoeden we 80% van de kosten.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw huishouden (zoals een adreswijziging, geboorte, scheiding of overlijden)? Geef dat aan ons door. Dat kan via e-mail of per post.

Ontvangt u een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. Dat kan via de mijn omgeving of per post.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. U kunt kiezen hoe u betaalt. Per maand of per jaar. Betalen kan via automatische afschrijving. Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten. Betaalt u niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Extra informatie

Overstapservice: meldt u zich uiterlijk 31 december aan bij een andere zorgverzekeraar? Dan zorgt uw nieuwe zorgverzekeraar dat uw verzekering bij ons stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae, t.a.v. Polisbeheer Zorg, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.